EXTRALİFEMD

GENOFEEL: Davranışsal Etkileşim Genetik Yatkınlık Analizi

Bireylerin genetik altyapılarının etkileri ile ruhsal denge, stres ve davranış biçimleri arasındaki bağlantı yıllar boyunca yapılan özenli araştırmalar ile ortaya konmuştur.
GENOFEEL kapsamında bulunan Türk toplumuna özgü 19 gen varyasyonunun çalışılması sayesinde, bireylerin ruhsal problemlere ve değişimlere yatkınlığı, algı, dikkat, konsantrasyon ve reaksiyon zamanı profilleri gibi emosyonel davranış ve tepki biçimlerini ortaya çıkaracak genotipik risk temelli sonuçlar elde edilebilmektedir. Kişilere davranışsal özellikler bakımından gen/ enzim/hormon etkileşimi ile bağlantılı bildirimler sunulabilir. Böylelikle gen altyapınızdan yola çıkarak alanının uzmanları eşliğinde genleriniz adeta duygu durum koçunuz gibi size destek olabilecektir.

Aşağıdaki başlıklarla ilgili genotipik yatkınlık/risk faktörleri yorumlanarak analiz raporları hazırlanmaktadır.

• Duygusal davranış ve tepki biçimleri
• Algı, dikkat, konsantrasyon ve reaksiyon zamanı potansiyeli
• Depresyon eğilimi
• Duygu/durum değişikliği
• Motivasyonel dalgalanmalar
• Stres düzeyi; Anksiyete; Kararsızlık
• Ani huzursuzluk; Ani agresitivite
• Gözlemci/alıcı olmaya ve elde edilen bilgiyi işlemeye yatkınlık
• Öğretilenleri kavrama ve uygulama açısından potansiyel

Analiz Edilen 19 Gen

5-HT1A, COMT, CHRM2, GAD1, OPRM1, SLC6A3, TH, TPH1, 5HTT, BDNF, ANKK1, MTHFR, MTHFR, MAOA, NPY, SLC6A4, CLOCK, CETP, FKBP5

İşleyiş:

Size örneklem için tüp ve eküvyon kargoluyoruz. Ağız içi, her iki yanağa eküvyonu yaklaşık 1 dk sürterek örnek alıyorsunuz Eküvyonu örneklem tüpünün içine yerleştiriyorsunuz ve bize tekrar kargoluyorsunuz Kargo bize ulaştıktan sonra 5 iş günü içerisinde sonuç raporunuz hazırlanıyor ve size ulaştırılıyor.