EXTRALİFEMD

GENOFINE: Obezite Genetik Yatkınlık Analizi

Obezite, çevresel faktörler ve beslenme alışkanlığına bağlı olduğu kadar, genetik yatkınlık ile de ilişkilidir. Araştırmalar, obezitenin diyabet, koroner kalp hastalığı, spesifik kanserler ve diğer koşullar ile nedensel olarak ilişkili olduğunu göstermektedir.
Beslenme kalitesi ve diyete yanıt açısından önemli proteinlerin, enzimlerin, hormonların üretiminden sorumlu olan genler, doğal olarak, kaliteli ve dengeli beslenme ile optimal şekilde besinlerden yararlanma açısından da önem taşımaktadır. Her besin ögesi, genlerin kontrolünde bulunan metabolik yolaklarımızı kullanarak hedefe ilerler.
Yaşam tarzı, metabolizması ve genetik alt yapısı farklı insanların aynı beslenme tarzını uygulaması hatalı bir yaklaşımdır. Besin ögelerinin metabolizması, bireyin genotipine bağlı olarak değişmekte ve bu durum sağlığı etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle, bireyler arasında gen farklılıkları, aynı besinler kullanıldığında fark yaratmakta, metabolik aktiviteyi ve sağlığı etkilemektedir. Örneğin, yiyecekleri hangi ölçüde sindirebildiğimiz ve ne kadarını kullanabildiğimiz açısından farklılıklar taşırız.

Aşağıdaki başlıklarla ilgili genotipik risk faktörleri yorumlanarak analiz raporları hazırlanmaktadır.

• Obeziteye yatkınlık
• Obezite gelişim mekanizmaları
• Obezite ve metabolik süreçlerin ilişkisi
• Yağ/glikoz metabolizmasının düzenlenmesi
• Amino asit, yağ ve karbonhidrat metabolizmaları
• Enerji dengesi
• Toplam vücut enerjisinin korunumu
• Kan basıncı regülasyonu
• Hücreler arası besin alışverişi profilleri
• Ruhsal denge ve aşırı iştahın birbiri ile ilişkisi
• Besin toleransı

Analiz Edilen 32 Gen

BDNF, PGC-1 -α, ADRB2, TNF-α, MTHFR, PPAR-γ, AMPD1, PPAR-α, ANKK1, CETP, NPY, ADRB3, IGFBP3, UCP2, ADIPOQ, RETN, FTO, GHRELIN, MC4R, FABP2, ADRB2, APOA2, APOA5, APOE2, POMC, FADS1, PLIN4, LEP, CLOCK, TCF7L2, LEPR, TRHR

İşleyiş:

Size örneklem için tüp ve eküvyon kargoluyoruz. Ağız içi, her iki yanağa eküvyonu yaklaşık 1 dk sürterek örnek alıyorsunuz Eküvyonu örneklem tüpünün içine yerleştiriyorsunuz ve bize tekrar kargoluyorsunuz Kargo bize ulaştıktan sonra 5 iş günü içerisinde sonuç raporunuz hazırlanıyor ve size ulaştırılıyor.