EXTRALİFEMD

GENOMUSCLE: Kas Hasarı Genetik Yatkınlık Analizi

Düzenli olarak yüksek düzeyde antrenman ve rekabet, sporcuların yaralanmaya karşı oldukça duyarlı olmasının yolunu açar. Sporcu antrenman programlarının kişiselleştirilmesi için son zamanlarda yapılan çalışmalar, kas hasarı ve hasarlanma sonrası iyileşme sürecindeki risk özellikleriyle ilişkili genetik belirteçleri tanımlamıştır.
GENOMUSCLE kapsamında bulunan 16 Gen varyasyonunun çalışılması sayesinde elde edilen genetik bilginin kullanılması, sporcular için bireysel olarak uyarlanmış kas hasarı önleme ve iyileşme süreci için genotip temelli yardımcı programların geliştirilmesine katkıda bulunabilmekte, söz konusu veriler de başarılı bir rekabet açısından yeni bir avantaj sağlayabilmektedir.

Aşağıdaki başlıklarla ilgili genotipik yatkınlık/risk faktörleri yorumlanarak analiz raporları hazırlanmaktadır.

• Kasın enflamasyon el özellikleri
• Kas hasarına yatkınlık
• Kas hasarı sonrası iyileşme süreci
• Kas ve lif kompozisyonu
• Bağ yapıları ve iyileşme potansiyeli

Analiz Edilen 16 Gen

COL1A1, IL-6R, α-ACTN3, CK-MM, GDF5, MCT1, MMP3, TNF-α, IL-6, MLCK, SOD2, CCL2, IGF2, SOX15, COL5A1, CRP

İşleyiş:

Size örneklem için tüp ve eküvyon kargoluyoruz. Ağız içi, her iki yanağa eküvyonu yaklaşık 1 dk sürterek örnek alıyorsunuz Eküvyonu örneklem tüpünün içine yerleştiriyorsunuz ve bize tekrar kargoluyorsunuz Kargo bize ulaştıktan sonra 5 iş günü içerisinde sonuç raporunuz hazırlanıyor ve size ulaştırılıyor.