Prof. Dr. İlhan Yaylım

Prof. Dr. İlhan Yaylım 1991’de İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Yüksek Lisans ve 2000 yılında da aynı Enstitüde Moleküler Tıp Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. 2003 yılında Tıbbi Biyokimya alanında Doçentlik ünvanı alarak İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalında Doçent, 2010 yılından itibaren de Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Profesör Yaylım, kanser araştırmaları başta olmak üzere çeşitli hastalıklarda gen varyasyonu, gen ekspresyonu, tümör mikroçevresi araştırmaları ve aday biyomarker araştırmaları üzerine 200’den fazla ulusal/uluslararası yayını ve kitap bölümleri bulunmakta olup, bu yayınlarından WOS’da 1000 den fazla atıfı bulunmaktadır. Profesör Yaylım, Türk Moleküler Derneği kurucu üyeliği yanı sıra çeşitli ulusal/uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik görevlerinde de bulunmaktadır. Aynı zamanda 2009 yılından günümüze Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.