Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

Psikoloji

 

2002 – Lisans eğitimini

2004 – Yüksek lisans eğitimini ve doktora eğitimini

2007 – Psikoloji alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

2008 – Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2015 – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2018- Üniversiteler Arası Kurul’dan Doçent ünvanını almıştır.

 

Çalışma alanları hakkında yazdığı uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri (SCI-SSCI-Arts &Humanities indeksleri kapsamında 8 makale; uluslararası dergiler kapsamın 18 makale; ulusal dergiler kapsamında 9 makale), uluslararası ve ulusal kongrelerde 40’ın üstünde sözel ve poster bildirileri ve panel konuşmaları bulunmaktadır. 2008 yılından bu yana üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çeşitli dersler vermekte, süpervizyon ve yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapmaktadır. Çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıklarının yanı sıra, Judith S. Beck’in “Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi” isimli kitabının Türkçe çevirisine katkısı olmuştur. Farklı projelerde alan çalışmacısı ve yürütücü olarak görev yapmıştır. Klinik uygulamalarında bilişsel davranışçı terapi ekolünü ve kısa süreli çözüm odaklı ekolünü kullanmaktadır. IFTI’den sertifikalandırılmıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü/ İstanbul Zerka Moreno Psikodarama enstitüsü tarafından Co-terapist olarak sertifikalandırılmıştır. Travma çalışmalarında kullanılan EMDR I-II ve Brainspotting eğitimlerini tamamlamıştır. Çeşitli dergilerde hakemlikleri ve alan editörlükleri bulunmaktadır. 2008 yılında Psikoloji Akademisi’ni kurmuştur. Bu merkezde psikoterapi, danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir. Tüm çalışmalarının yanı sıra halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PUAM) Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.