Öğr. Gör. Dr. Tolgahan Hakan

Dr. Mehmet Tolgahan Hakan, 1986 yılında Uşak ilinde doğdu. Liseye kadar olan eğitimini doğduğu kentte tamamladı orta ve Lise eğitimini Uşak Orhan Dengiz Anadolu Lisesinde, Üniversite Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini 2005-2013 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesinde Biyoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2006-2009 yılları arasında yine aynı üniversitede Kimya Bölümünde Yandal eğitimi almıştır. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim dalında başlamış ancak 2015 yılında İstanbul serüveninin başlaması sebebiyle aynı yıl İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalında Doktora eğitimine yeniden başlayarak 2023 yılında eğitimini tamamlamıştır.

2011 yılında Hitit Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine 2021 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir.

Dr. Mehmet Tolgahan Hakan Moleküler Tıp, Biyokimya, Moleküler Mekanizmalar, Biyoteknoloji ve İş sağlığı ve Güvenliği alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanlarda almış olduğu eğitim ve sertifikalara (GMP (İyi Üretim Uygulamaları), HPLC ve GC analiz eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği vb.) ek olarak 70’in üzerinde uluslararası ve ulusal ulusal yayını ile Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın editörlüğünde yayımlanan Sporcu Sağlığı ve Performans kitabında Prof. Dr. İlhan Yaylım ve Prof. Dr. Ümit Zeybek ile birlikte “Egersiz Performansı Üzerinde Etkili Olan Genetik ve Metabolik Özellikler” başlıklı bölüm yazarlığı bulunmaktadır.  Aralarında TUBİTAK ve TUSEB’in desteklediği projeleri ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre-sempozyumlarda sözlü-poster bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Moleküler Tıp Kongrelerinde düzenleme ve organizasyon kurulu görevlerinde bulunmuştur. Yine Türk Moleküler Tıp Derneğinde Yönetim Kurulu üyeliğini 2021 yılından bugüne sürdürmektedir. Çalışmaları Prof. Dr. İlhan Yaylım ile birlikte Kanser başta olmak üzere hastalıkların moleküler mekanizmaları üzerine araştırmaları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi TEKNOKENT’te faaliyet gösteren ve Prof. Dr. Ümit Zeybek’in kurucusu olduğu GENOVASYON Ar&Ge firmasında girişimcilik ve Ar&Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Biyolojik örneklerin analizi için kullanılacak homojenizasyon tüplerinin yerli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi adına proje yürütülmüş ve seri üretim Ar&Ge çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Hızlı tanıda kullanılmak üzere nefes örnekleme aparatı ve örnekleme sisteminin tasarımını ve modellemesini yaparak yine TEKNOKENT bünyesinde Ar&Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun Yanısıra Prof. Dr Mehmet Ünal ile birlikte uzaktan hasta takip sistemlerinin geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam uygulamaları üzerine çalışmaları devam etmektedir.